2020-04-02, ketvirtadienis, 09:15.     Šiandien Sujainiuose saulė teka 06:58, leidžiasi 20:10, dienos ilgumas 13:11.

Gedulo ir vilties dieną minint...

2014-06-14, Pranas Laurinavičius
Gedulo ir vilties dieną minint...

   Masinius Lietuvos gyventojų trėmimus sovietinė Rusija buvo suplanavusi dar iki okupacijos pradžios 1939-aisiais. Buvo numatyta į Rusijos šiaurinius rajonus ištremti 50 procentų lietuvių. 1941-ųjų birželio 14 dieną rusų kareiviai naktį, tarp 2-4 val., pradėjo vykdyti trėmimo operacijas. Iš Lietuvos į tremtį ir Gulago lagerius 1940-1953 metais išvežta per 280 tūkstančių lietuvių.

 

   Raseinių ir aplinkinių rajonų gyventojai šeimomis buvo suvežti į Viduklės geležinkelio stotį, kur tremtiniai buvo varomi į gyvulinius vagonus, formuojami ešelonai tremtin.Viduklės geležinkelio stotyje stovi koplytstulpis, skirtas 1940-1952 metų tremčių į Sibirą aukoms atminti. Ariogaloje iš akmenų sudėtas obeliskas atminti iš mūsų krašto ištremtiems...

 

 

   Pranas Laurinavičius

 

   „Atmintis“

Paėmė akmenį nuo tėviškės arimo
Įdėjo į obeliską atminties
Jūs vėl sugrįžot į siaubo naktį
Anų baisių laikų
Kai tą birželio naktį
Su verkiančiais vaikais
Ir ryšuliais keliais
Nespėję net priklaupti
Daržely, prie tėvo kryžiaus seno
Išvyti buvot iš gimtų namų
Už tai, kad dirbot žemę, ją mylėjot
Auginot palaimintus vaikus
Gražiau, geriau negu kiti
Sugrįžę atmintim
Iš ten, kur kūną šalčio
Replės spaudė
O mintis su viltim plasnojo
Per Sibiro miškus
Į Lietuvą Tėvynę
Sugrįžot ir dedat
Tą tylų lietuviško kantrumo
Akmenį į obeliską atminties
Už tuos, kurie negrįžo
Iš Sibiro tremties...

 

 

 
 
Contact formŠios dienos vardadieniai